• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 37868

پرسش

(220گرم محلول سیرشده قلع ربید را از دمای 30 درجه به دمای 70درجه سانتی گراد میرسانیم اگر هشت گرم نمك رسوب كرده باشد قابلیت حل شدن نمك در این دو دما را بدست اورید!!!!!

پاسخ

بیشترین مقدار ماده‌ای كه در یك دمای معین می‌تواند در 100 گرم آب حل شود،. را انحلال پذیری یا قابلیت حلالیت می‌نامند. بر طبق تعریف فوق 220 گرم محلول شامل 120 گرم ماده حل‌شده در 100 گرم آب است . پس قابلیت حل شدن نمك مورد نظر در دمای 70 در جه 120 گرم می‌باشد. با توجه به اینكه با كاهش دما از 70 درجه به 30 درجه ، 8 گرم ماده رسوب می‌كند، درنتیجه قابلیت حل شدن این نمك در 30 درجه ، برابر 212 = 8 - 120 گرم در 100 گرم آب می‌باشد.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : دوشنبه 3/9/1382 | پاسخ : سه شنبه 4/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 87 بار

تگ ها :

UserName