کد: 37858

پرسش

آیا جمع آوری مقالات منتشر شدهء یك نویسنده در مجلات و روزنامه ها توسط ناشر ثالث در یك كتاب منع حقوقی و قانونی دارد یا خیر؟

پاسخ

با سلام
به نظر می رسد طبق قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مقالات منتشره حكم اثر و شخص نویسنده پدید آورنده این اثر می باشد. بنابراین نقل از اثر انتشار یافته یا استناد به آن به مقاصد ادبی ، علمی و فنی ، آموزشی و تربیتی و بصورت انتقاد با ذكر مآخذ و منابع و در حدود متعارف مجاز است. لكن جمع آوری آن به شكل سوال مطرحه نیاز مند اجازه پدید آورنده اثر می باشد .

مشاور : آقای قدوسي | پرسش : دوشنبه 3/9/1382 | پاسخ : شنبه 15/9/1382 | | | 0 سال | حقوقی | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName