کد: 37802

پرسش

چرا همه چت می كنن}

پاسخ

چه میدونم والا . شاید از بیكاری شاید هم برای اینكه هر چه زودتر بتوانند خودشان را به قافله سرعت و اینترنت برسانند .

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : دوشنبه 3/9/1382 | پاسخ : يکشنبه 30/9/1382 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName