• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 37742

پرسش

با سلام
لطفا بگویید نمودار تابع 2 متغیری زیر در فضای R^3 زیر چگونه است؟ ( نام آن را ذكر كنید). و با توجه به این نكته كه 6 دسته فرمول كلی برای توابع 2 متغیره در فضای R^3 داریم، كدامیك از این فرمول ها مربوط به این تابع میشود؟ و چگونه می توان به آن رسید؟ (به فرمول اصلی)
Z= xy , Z= k}
و k یك ثابت است.

پاسخ

مسئول محترم!
این سؤالات با كدام كلید واژه وارد این صفحه می شوند؟

مشاور : آقاصالح | پرسش : يکشنبه 2/9/1382 | پاسخ : سه شنبه 4/9/1382 | | | 0 سال | كنكور کارشناسی | تعداد مشاهده: 71 بار

تگ ها :

UserName