کد: 37733

پرسش

فرمول گاز معده

پاسخ

این سؤال به علم پزشكی مربوط می‌شود. اما

مشاور : خانم ايلي | پرسش : يکشنبه 2/9/1382 | پاسخ : سه شنبه 4/9/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 28 بار

تگ ها :

UserName