• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 37706

پرسش

نموداریا(شكلی) را رسم كنید كه در آن قرقره ثابت و چرخ و محور همراه هم در آن وجود داشته باشند ودر این نمودار هم انتقال نیرو هم افزایش نیرو موجود باشد.

پاسخ

برای رسم این نمودار كافی است نیروی محرك را از طریق یك یا چند قرقره ثابت به چرخ وارد نمایید، در حالیكه نیروی مقاوم به محور وارد میشود. مطمئناً با استفاده از قرقره ثابت انتقال نیرو خواهید داشت.(زیرا این نوع قرقره فقط انتقال نیرو میدهد) برای افزایش نیرو هم با توجه به رابطه جابه‌جایی‌ها در مزیت مكانیكی، در صورتیكه نیرو به چرخ وارد شود جابه‌جایی نیروی محرك بیشتر از جابه‌جایی نیروی مقاوم است و مزیت مكانیكی بیشتر از 1 خواهیم داشت. این به معنی افزایش نیرو است.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : يکشنبه 2/9/1382 | پاسخ : پنج شنبه 6/9/1382 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 88 بار

تگ ها :

UserName