کد: 37681

پرسش

چگونه فرمول های فیزیك را یاد بگیرم؟
متشكرم.

پاسخ

برای به خاطر سپردن فرمول های فیزیك ابتدا باید مفاهیم مربوط به آن فرمول ها را خوب بفهمی ، اگر مستقیما و بدون خواندن دقیق مطالب به سراغ فرمولهای فیزیك بروی ، خیلی سریع آنها را فراموش خواهی كرد .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : يکشنبه 2/9/1382 | پاسخ : يکشنبه 2/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 51 بار

تگ ها :

UserName