کد: 37678

پرسش

علی دایی چندمین اقای گل جهان است

پاسخ

سلام
ایشان اقای گل اول بازی های ملی جهان هستند

مشاور : بابائي | پرسش : يکشنبه 2/9/1382 | پاسخ : پنج شنبه 4/10/1382 | | | 0 سال | اطلاعات ورزشی | تعداد مشاهده: 17 بار

تگ ها :

UserName