کد: 37621

پرسش

برای ازدواج هم فكر كنید .ما چه كنیم؟

پاسخ

انشاءالله به امید خدا قرار است اگر جور شود ما هم یك كمی وارد این حیطه ها بشویم . البته اگر كاربران گرامی پای درددل فرصت بدهند .
موفق باشید - مشاور اجتماعی

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : يکشنبه 2/9/1382 | پاسخ : يکشنبه 30/9/1382 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 24 بار

تگ ها :

UserName