کد: 37539

پرسش

چرادریابرای زندگی جانورانی كه ازجایی به جای دیگرنمیروندجای خوبی است ؟

پاسخ

دوست عزیز:
منظور سوال شما را متوجه نمی شوم. لطفا بیشتر توضیح دهید. در ضمن موجوداتی كه در دریاها زندگی می كنند اكثرا در حال حركت هستند و از جایی به جای دیگر می روند.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : شنبه 1/9/1382 | پاسخ : دوشنبه 1/10/1382 | دبستان | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 49 بار

تگ ها :

UserName