کد: 37441

پرسش

مناجات خواجه عبدالله انصاری در چه سالی نوشته شد؟

پاسخ

سلام!
ببین تقریباً تاریخ دقیق هیچكدوم از آثار خواجه عبدالله معلوم نیست و فقط باتوجه به تاریخ تولد و وفات ایشون یه حدسایی زده شده(396-481 ه.ق) حدسی كه درباره مناجات نامه خواجه زده شده حدود سال 470ه.ق ست!
البته شما خودت استادی و صاحب نظر!!! قضاوت نهایی با خودته!

مشاور : ۰ تهراني | پرسش : شنبه 1/9/1382 | پاسخ : شنبه 1/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName