کد: 37409

پرسش

با سلام
لطفا رابطه گرم و مثقال و پوند و كیلو گرم را بفرمایید.
من نمی دانم این سوال مربوط به بخش شما هست یا خیر.
در غیر این صورت راهنمایی بفرمایید.
با تشكر فراوان

پاسخ

سلام.
• هر 1 پوند برابر است با 4536 گرم. پس هر 1 پوند برابر است با 4536/0 كیلو گرم.
• هر 1 مثقال برابر است با 68/4 گرم.
خدانگهدار

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : جمعه 30/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 24/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 199 بار

تگ ها :

UserName