کد: 37382

پرسش

حكومت الی را تعریف كنید

پاسخ

در میان جامعه شناسان حكومت دینی به هر نوع حكومتی كه توسط نهادهای دینی مانند كلیسا و... و بر اساس باورهای مربوط به دین اداره شود می گویند
اما در كتابهای درسی منظور از حكومت الهی حكومتی است كه بر اساس قوانین دینی الهی و بر حق اداره شود.

مشاور : | پرسش : جمعه 30/8/1382 | پاسخ : شنبه 13/10/1382 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName