• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 37372

پرسش

چه كنیم تا اعتقاد به خدا در ما به صورت یك باور درونی در آید؟

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
در اصطلاح می گویند اعتقاد ـ كه از ریشه لغوی عقد و گره است ـ از دو گره تشكیل می شود. یكی عقد بین نهاد و گزاره آموزه های دینی كه یك عقد علمی است، و در موطن ذهن انسان شكل می گیرد، مثلاً اثبات و درك این مطلب كه "خدا همه جا حاضر است" نیاز به تأمل، استدلال و... دارد، كه این علم ما را تشكیل می دهد. اما علم، هنوز اعتقاد و ایمان نیست و نیاز به یك گره دیگر دارد. اگر نتیجه آن عقد علمی با جان ما گره خورد، و تبدیل به یك تصمیم و التزام شد، اعتقاد و ایمان شكل می گیرد. یعنی پس از این كه مطبی به لحاظ عقلی مبرهن و مسلم شد، تازه آن را با جان گره بزنیم كه موطن این عقد جدید دل و جان آدمی است. و این جا است كه ایمان و اعتقاد، درونی و محكم می شود.
پرواضح است هر مرحله، مقدمات و ابزاری دارد. در مرحله اول مطالعه، فكركردن و منطقی بودن لازم است و در مرحله دوم تلقین، انس، مداومت در ذكر و...
خصلت عبادات همین است كه معلومات را به باورها تبدیل می كند و انسان را به مرتبه یقین می رساند. «واعبد ربك حتی یأتیك الیقین»
در همان مثال پیش وقتی عقل حضور همیشگی و همه جانبه خداوند را پذیرفت، تازه نوبت به ذكر و تلقین می رسد تا این گزاره علمی شده، قلبی گردد. و این نیاز به تمرین و مجاهدت دارد كه اصطلاحاً به آن ریاضت(تمرین كردن) می گویند. مناجاتها، اذكار با حضور قلب و... نقشی مهمی در این باره دارند.
با التماس دعا.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : جمعه 30/8/1382 | پاسخ : چهارشنبه 5/9/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 58 بار

تگ ها :

UserName