کد: 37357

پرسش

نقش ریاضی در حل مشكل ترافیك چیست؟

پاسخ

سلام
ریاضی علمی نیست كه نقشی در حل مشكل ترافیك داشته باشد. بلكه علوم دیگر، و بویژه علوم مهندسی مورد استفاده در امور شهری، در حل مسائل مختلف، از جمله مساله ترافیك، از ریاضی، در كنار ابزارهای دیگر استفاده می كنند.
موفق باشید

مشاور : طاهری | پرسش : جمعه 30/8/1382 | پاسخ : جمعه 14/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName