• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 37177

پرسش

ایا اعمال بدی كه انسان انجام می دهد را می توان در سطح بالا طبق علل طولی به خدا نسبت داد؟

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
خدای متعال دو اراده دارد: ارده تكوینی و ارده تشریعی.
اراده تكوینی او متصف به خوب و بد، ارزشی و ضدارزشی نمی شود. و این همان است كه حیات و قدرت و... را در همه عالم سریان داده است؛ كافر و مسلمان را خلق كرده، و لحظه به لحظه به آن ها حیات و نیرو می دهد.
اما اراده تشریعی او اراده خیر و خوبی ها و بایدها و نبایدهای ارزشی است. او طهارت را ارده كرده و پاكی را، صداقت و درستی را و...؛ و اراده خویش را از طریق دین به ما ابلاغ كرده است. با این فرق كه اراده تكوینی خداوند، تخلف ندارد و قابل عصیان نیست، اما اراده تشریعی او قابل عصیان است.
او به ما ابلاغ كرده است كه خیر و خوبی را می پسندد؛ اما ما لحظه به لحظه از او حیات و نیرو می گیریم و با همان حیات و قدرت اعطایی او، می توانیم غیر از اراده تشریعی او را برگزینیم و ـ معاذالله ـ معصیت الهی كنیم.
پرواضح است گر چه انسان كارهای بد را با قدرت و حیات اخذ شده از خداوند انجام می دهد، اما انتخاب جهت و مصرف این نیرو و حیات به دست خود او بوده است؛ پس بدی آن از آن تو و خوبی آن از آن خدا می باشد.لدا كار بد به خدا نسبت داده نمی شود.(دقت نمایید)
در این زمینه روایات متعددی هم هست كه تصریح به مطلب فوق دارد.
اگر باز هم سؤالی باقی ماند با ما تماس بگیرید.
با التماس دعا.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : پنج شنبه 29/8/1382 | پاسخ : چهارشنبه 5/9/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 72 بار

تگ ها :

UserName