• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 37158

پرسش

انتگرال 1/dx چه میشود ؟

پاسخ

انتگرال در حقیقت از روی سطح زیر یك منحنی به دست می آید .یعنی اینكه بین دو نقطه یك تابع را به زیر بازه های با طول x تقسیم می كنند و مقدار تابع را در این بازه ها f(x) o ثابت فرض می كنند و در نتیجه مساحت در این بازه می شود مساحت مستطیلی با طول f(x) o و عرض آن بازه .جمع تمام این مساخت های زیر بازه ها مساحت تابع را در بین دو نقطه با تقریب می دهد حال اگر طول این بازه ها به اندازه كافی كوچك باشد.این مقدار دقیقا مساحت است. وطول این زیر بازه ها را با dx نشان می دهند و مساحت این زیر بازه ها می شود f(x)dx پس انتگرال فوق كاملا بی معنی است.یعنی dx هرگز در مخرج نمی آید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : پنج شنبه 29/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 3/9/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 719 بار

تگ ها :

UserName