• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 37136

پرسش

برای ازدواج موقت چه شرایطی لازم است و باید چه كار كرد؟من 18 سال دارم

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
هر چند به نظر می آید، ورود به این مقوله برای یك جوان 18 ساله بسیار زود است و مسائل مهمتری ـ از جمله تحصیل علم و شغل ـ را باید در این سن مورد توجه قرار دهد. اما به هر حال، دستور خواندن عقد موقت بدین ترتیب می باشد:
اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آن كه مدت و مهر را معین كردند، چنانچه زن بگوید: "زوجتك نفسى فى المدة المعلومة على المهر المعلوم" بعد بدون فاصله مرد بگوید: "قبلت" صحیح است. و اگر دیگرى را وكیل كنند و اول وكیل زن به وكیل مرد بگوید: "متعت موكلتى موكلك فى المدة المعلومة على المهر المعلوم" پس بدون فاصله وكیل مرد بگوید: "قبلت لموكلى هكذا"، صحیح مى‏باشد.
اما شرایط عقد:
عقد ازدواج چند شرط دارد: اول: آنكه به عربى صحیح خوانده شود به احتیاط واجب، و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربى صحیح بخوانند به‏هر لفظ‏ى كه صیغه را بخوانند صحیح است و لازم هم نیست كه وكیل بگیرند اما باید لفظ‏ى بگویند كه معنى "زوجت و قبلت" را بفهماند. دوم: مرد و زن یا وكیل آنها كه صیغه را مى‏خوانند قصد انشاء داشته باشند یعنى اگر خود مرد و زن صیغه را مى‏خوانند، زن به گفتن «زوجتك نفسى‏» قصدش این باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن «قبلت التزویج‏» زن بودن او را براى خود قبول نماید، و اگر وكیل مرد و زن صیغه را مى‏خوانند، به گفتن «زوجت و قبلت‏» قصدشان این باشد كه مرد و زنى آنان را وكیل كرده‏اند، زن و شوهر شوند. سوم: كسى كه صیغه را مى‏خواند بالغ و عاقل باشد، چه براى خودش بخواند یا از طرف دیگرى وكیل شده باشد. چهارم: زن و مرد به ازدواج راضى باشند، ولى اگر زن ظاهرا به كراهت اذن دهد و معلوم باشد قلبا راضى است عقد صحیح است. در ضمن اذن پدر دختر باكره در ازدواج دائم و موقت شرط است. برای اطلاع بیشتر در این باره به آدرس ذیل مساله 2370مراجعه نمایید.

http://www.tebyan.net/Hozeh-elmi/html/library/farsibook/4/2/19.htm#f9 .
موفق باشید.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : پنج شنبه 29/8/1382 | پاسخ : چهارشنبه 5/9/1382 | | | 0 سال | سوالات شرعي | تعداد مشاهده: 86 بار

تگ ها :

UserName