کد: 37098

پرسش

وزن توپ والیبال چقدر است؟

پاسخ

با سلام
وزن توپ والیبال 260 گرم است ولی تا 10 گرم كمتر یا بیشتر اشكالی ندارد

مشاور : بابائي | پرسش : چهارشنبه 28/8/1382 | پاسخ : چهارشنبه 19/9/1382 | | | 0 سال | اطلاعات ورزشی | تعداد مشاهده: 559 بار

تگ ها :

UserName