• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 37097

پرسش

در مورد collision theory و activation energy توضیح دهید؟

پاسخ

نظریه‌ی برخورد یا collision theory نظریه‌ای در شاخه‌ی سینتیك یعنی بررسی سرعت و مكانیسم واكنشهای شیمیایی است. همانطور كه از نام این نظریه برمی‌آید، در آن مطرح می‌شود كه واكنش مولكولها با هم و انجام هر واكنش شیمیایی، تنها در نتیجه‌’ نزدیك شدن ، یا برخورد مولكولهای واكنش دهنده اتفاق می‌افتد. در این نظریه، اعتقاد به یك مرحله‌ای بودن واكنش است و بیان می‌شود كه دو مولكول مختلف به یكدیگر نزدیك شده و چنانچه یك برخورد مناسب با یكدیگر انجام دهند، منجر به تشكیل محصول می‌شود و سپس به بررسی فاكترهایی می‌پردازد كه سبب مؤثر شدن برخورد می‌گردد. این نظریه در برابر نظریه حالت گذار یا transition state theory قرار دارد كه در آن اعتقاد بر حداقل دو مرحله‌ای بودن انجام واكنشها به دلیل تشكیل یك كمپلكس فعال است.
در نظریه دوم كه بیان شد انرژی فعالسازی یا activation energy مطرخ می‌شود و آن انرژی لازم برای تشكیل یك مول كمپلكس فعال از مواد اولیه است. در واقع برای انجام واكنش ، نخست باید مواد اولیه به یك كمپلكس فعال تبدیل شوند كه این مرحله فرآیندی انرژی‌گیر است. این انرژی را انرژی فعالسازی می‌نامند. كمپلكس فعال، گونه‌ای است كه حدواسط مواد اولیه و محصول است. در این گونه پیوند بین مواد اولیه سست شده، و پیوندی كه قرار است در محصول تشكیل شود، به صورت جزئی به وجود آمده است. این گونه ناپایدار بوده، دارای سطح انرژی بالایی است.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : چهارشنبه 28/8/1382 | پاسخ : جمعه 30/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 68 بار

تگ ها :

UserName