کد: 37

پرسش

چرا راجع به حجاب چیزی نمی نویسید؟ مخصوصا به اقایان بگویید شما هم باید در چشمانتان حجاب باشد

پاسخ

چشم!

مشاور : طالبی | پرسش : سه شنبه 22/5/1381 | پاسخ : سه شنبه 22/5/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 79 بار

تگ ها :

UserName