• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36937

پرسش

كارهای داروین را توضیح دهید

پاسخ

چالز داروین 18082-1809 زیستشناسی بود كه با سفر به اقیانوس ارام و اطلس و جمع اوری نمونها و بررسی انها به نتاجی دست یافت كه منجر به تشكیل مكتب داروینیسم شد .او نتایج خود را در كتاب منشا گونه ها ذكر كرد. به نظر او فرمهای امروزی از یك یا چند نیای مشترك به وجود امده اند او اعتقاد به انتخاب طبیعی داشت داروین تنوعات داخل جمعیتی را مشخص كرد او تئوری برای انتقال صفات ارائه داد او میدانست كه نسل بعد از لقاح گامتهای جنسی به وجود میایند او میگفت كه تمام اندامهانماینده ای به نام ژمول درگامتهای جنسی خود دارند و صفات را از نسلی به نسل بعد منتقل میكند كه عدها معلوم شد ژنها این كار را برعهده دارند

مشاور : خانم كريمي | پرسش : سه شنبه 27/8/1382 | پاسخ : شنبه 1/9/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 79 بار

تگ ها :

UserName