• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36906

پرسش

استوكیومتری را مختصر توضیح دهید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ

استوكیومتری واژه‌ای یونانی و در لغت به معنای عنصر سنجش است. اما از نظر مفهومی استوكیومتری یك شاخه از علم شیمی است. به عنوان مثال سینتیك شاخه‌ای از علم شیمی است كه در آن سرعت واكنشهایی كه انجام می‌گیرد را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. حال در بخشی از شیمی كه استوكیومتری نامیده می‌شود، به بررسی روابط وزنی بین عناصر و مواد مركب در واكنشهای شیمیایی می‌پردازد. به عنوان مثال اگر مقدار فراوانی اكسیژن برای واكنش با یك مول ئیدروژن فراهم باشد، علم استوكیومتری به ما می‌گوید، از آن همه اكسیژن فقط نیم مول از آن برای واكنش با یك مول ئیدروژن لازم است و نیم‌مول آب به دست می‌آید و بقیه دست‌نخورده باقی می‌ماند. این یك مثال ساده است، هر گونه روابط مزنی از جمله موازنه‌های واكنشها در محدوده‌ی علم استوكیومتری قابل حل است.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : سه شنبه 27/8/1382 | پاسخ : چهارشنبه 28/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 92 بار

تگ ها :

UserName