• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36714

پرسش

انواع دماسنجها با كاربرد انها

پاسخ

برای اندازه گیری دما در گستره های متفاوت ، دماسنجهای مختلفی كه از تكنولوژی های خاص استفاده می كنند ، استفاده می كنند.به مثالهای زیر توجه كنید:

دستگاههای دماسنج دیجیتالی جهت فواصل دور و نزدیك: ازاین نوع دماسنج جهت اندازگیری دمای كوره استفاده می شود و اساس كار آن بر پایه طیف نوری ساطع شده از كوره است.

دماسنج ترمو الكتریك: از این دماسنج نیز در اندازه گیری دماهای بالا بیشتر استفاده میشود.اساس كار آن بر پایه دومیله نا همجنس است كه در یك نقطه اتصال مشترك دارند.

كنترل‌ درجه‌ حرارت‌
به‌منظور ارزیابی‌ درجه‌ حرارت‌ بدن‌، پوست‌ بدون‌ پوشش‌ را لمس‌ كرده‌، برای‌ به‌دست‌ آوردن‌ درجه‌ حرارت‌ صحیح‌، از یك‌ دماسنج‌ استفاده‌ كنید. درجه‌ حرارت‌ طبیعی‌ بدن‌ 37 درجه‌ سانتیگراد است‌. درجه‌ حرارت‌ بالا (تب‌) معمولاً در اثر عفونت‌ ایجاد می‌شود. درجه‌ حرارت‌ پایین‌ می‌تواند از مواجهه‌ با سرما یا محیط‌ مرطوب‌ ناشی‌ شود. انواع‌ مختلفی‌ از دماسنج‌ها وجود دارند كه‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ دماسنج‌های‌ شیشه‌ای‌ جیوه‌ای‌ معمول‌ و دماسنج‌های‌ دیجیتال‌ اشاره‌ نمود.

دماسنج‌ دیجیتال‌
این‌ دماسنج‌ را می‌توان‌ به‌صورت‌ زیرزبانی‌ یا زیربغلی‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ دما به‌ كار برد. این‌ دماسنج‌ را تا زمان‌ ایجاد صدای‌ بوق‌ (تقریباً 30 ثانیه‌) در محل‌ قرار دهید و سپس‌ دما را از روی‌ صفحه‌ نمایش‌ بخوانید.


دماسنج‌ جیوه‌ای‌
قبل‌ از استفاده‌ از این‌ دماسنج‌، باید مطمئن‌ شوید كه‌ سطح‌ جیوه‌ پایین‌تر از 37 درجه‌ سانتیگراد است‌. قبل‌ از خواباندن‌ درجه‌، دماسنج‌ را به‌ مدت‌ 3-2 دقیقه‌ در محل‌ (زیر زبان‌ یا زیر بغل‌) قرار دهید.


دماسنج‌ نواری‌ پیشانی‌
این‌ نوارهای‌ كوچك‌ حساس‌ حرارت‌، برای‌ اندازه‌گیری‌ درجه‌ حرارت‌ كودكان‌ كم‌سن‌ و سال‌ مفید هستند. نوار را به‌ مدت‌ تقریباً 30 ثانیه‌ روی‌ پیشانی‌ كودك‌ قرار دهید. درجه‌ حرارت‌ از روی‌ تغییر رنگ‌ نوار مشخص‌ می‌گردد.


دماسنج‌ گوشی‌
نوك‌ این‌ دماسنج‌ در داخل‌ گوشی‌ قرار داده‌ می‌شود و درجه‌ حرارت‌ را در عرض‌ یك‌ ثانیه‌ تعیین‌ می‌كند. كاربرد این‌ حسگر ساده‌ است‌ و برای‌ استفاده‌ در مورد كودكان‌ بدحال‌ مفید است‌. این‌ وسیله‌ را می‌توان‌ در هنگامی‌ كه‌ كودك‌ خوابیده‌ است‌، به‌ كار برد.مشاور : ۰ رستمي | پرسش : دوشنبه 26/8/1382 | پاسخ : سه شنبه 27/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 10871 بار

تگ ها :

UserName