• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36711

پرسش

انواع دماسنج كدام اند

پاسخ

اساس ساخت دماسنج ها استفاده از خواص فیزیكی مواد است ، خواص فیزیكی كه با دما تغییر می كنند . مثلا حجم یك مایع ، طول یك میله ، مقاومت الكتریكی یك سیم ، فشار یك گاز در حجم ثابت ، نور رشته یك لامپ و ...
پس برای ساختن یك دماسنج ابتدا خاصیت فیزیكی مورد نظر انتخاب می شود( مثلا تغییر حجم جیوه در اثر دما ) پس از انتخاب خاصیت فیزیكی و ماده مورد نظر دماسنج مورد نظر ساخته می شود (مثلا یك لوله نازك كه مقداری جیوه در آن ریخته شده است ، با تغییر دما كه باعث تغییر حجم می شود جیوه در لوله بالا و پایین می رود )
پس از ساخت دستگاه دماهای استاندارد انتخاب می شود (مثلا دمای مخلوط آب ویخ 0 و مخلوط بخار آب و آب 100) و در نهایت تقسیم بندی بین این دو دمای استاندارد انجام می شود كه مقیاسهای مختلفی به كار می رود( مثلا مقیاس دمای سلسیوس ، مقیاس دمای كلوین و ...)
در دماسنج های دیگر قاعده ساخت به همین صورت است .
در دماسنج مقاومت پلاتین تغییر مقاومت الكتریكی مبنای ساخت این دماسنج است
در دماسنج گازی با حجم ثابت تغییر فشار گاز با تغییر دما مبنای ساخت این دما سنج است و ....

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : دوشنبه 26/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 85 بار

تگ ها :

UserName