کد: 36659

پرسش

با سلام
ـ آیا آموزش شاگرد محوری یك روش تدریس بحساب می آید؟ و آیا در این نوع آموزش می توان آموزشهایی مثل آموزش اكتشافی و آموزش در حد تسلط را اعمال كرد و با هم مغایرت ندارند؟ دربارة این آموزشها بیشتر توضیح دهید.
با تشكر

پاسخ

تكراری 36660

مشاور : آقای دارابي | پرسش : دوشنبه 26/8/1382 | پاسخ : شنبه 1/9/1382 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName