کد: 36625

پرسش

آیا در حركت یكنواخت همیشه اندازه جابجایی و مسافت با هم برابر است؟

پاسخ

اندازه جابجایی از تفریق اندازه های x1 و x2 به دست می آید و چون در حركت یكنواخت حركت حتما باید برروی خط راست انجام گیرد پس مقدار مسافت و جابجایی باهم یكی است .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : دوشنبه 26/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/8/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName