• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36607

پرسش

فرق بین اضافه های استعاری و تشبیهی(تعلقی و غیرتعلقی) چیست و چگونه می توان آنها را از یكدیگر تشخیص داد؟

پاسخ

با سلام و ادای احترام
اضافه تشبیهی اضافه‌ای است كه در آن بین مضاف و مضاف‌الیه تشبیه و همانندی وجود داشته باشد. یعنی مضاف را به مضاف‌الیه تشبیه كنند. مانند « لب لعل » و یا بر عكس مضاف‌الیه را به مضاف تشبیه كنند . مانند « لعل لب ».
اضافه استعاری ، كه در آن ، مضاف در غیر معنی حقیقی خود به كار می‌رود چنان كه كلمه « دست » در جمله زیر به معنای « حوادث » به كار رفته است .
« دست روزگار ، سنگ جدایی بین ما را انداخت. »
فرق بین اضافه تشبیهی و استعاری آن است كه در اضافه تشبیهی « مشبه و مشبه‌به » كه همان مضاف و مضاف‌الیه هستند هر دو ذكر می‌شوند در حالی كه در اضافه استعاری «مشبه» می‌آید و به جای «مشبه‌به» از لوازم و متعلقات لآن چیزی ذكر می‌گردد. چنان كه در تركیب «دست روزگار» روزگار كه به انسان تشبیه شده ، یعنی مشبه است ، ذكر گردیده اما انسان كه مشبه‌به است نیامده و به جای آن دست كه از متعلقات است ذكر گردیده . همچنین است اضافه‌های «دست صبــا» و « زلف سمن» . مؤید باشید ...

مشاور : ۰ طلوع | پرسش : دوشنبه 26/8/1382 | پاسخ : سه شنبه 11/9/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 1380 بار

تگ ها :

UserName