کد: 36599

پرسش

ایا شتاب متوسط همیشه با جابجایی هم جهت
است؟

پاسخ

خیر ، مثلا در حركت های كند شونده (ماشینی كه تر مز می كند ) شتاب جهتش مخالف جهت حركت است

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : دوشنبه 26/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/8/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName