• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36450

پرسش

چرا مواد غیر قطبی در اب به صورت مولكولی حل می شوند ولی مواد قطبی به صورت یونی؟

پاسخ

مواد غیر قطبی از مولكولهایی تشكیل شده‌اند كه به وسیله‌ی نیروهای ضعیف لاندن در كنار یكدیگر نگه داشته شده‌اند.در خود مولكولها ، اتمها به وسیله پیوندهای كووالانسی به هم متصل شده‌اند. وقتی مواد غیرقطبی در آب قرار می‌گیرند، مولكولهای آب تنها می‌توانند بر نیروهای ضعیف لاندن غلبه كرده ، آنرا به صورت مولكول مولكول درآورده ، در خود حل نماید. اما مواد قطبی متشكل از یونهایی هستند كه وقتی این مواد در آب قرار می‌گیرند، با مولكولهای آب كه آنها نیز قطبی هستند ، پیوند الكترووالانسی برقرار می‌كنند. مثلا وقتی نمك سدیم كلرید در آب ریخته می‌شود، چون این ماده در واقع به صورت Na+CL- است، مولكولهای آب این یونها را در بر می‌گیرند. مولكولهای آب طوری قرار می‌گیرند كه سرهای منفی آن كه همان اكسیژنها هستند یونهای مثبت سدیم را احاطه كنند ومولكولهای آب دیگری با سرهای مثبت خود كه ئیدروژنها هستند، یونهای منفی كلرید را احاطه می كنند و بین آنها جاذبه الكترووالانسی به وجود می‌آید. نیروهای جاذبه‌ای كه به این طریق بین مو.لكولهای دوقطبی و یونها به وجود می‌آید، موجب می‌شود كه یونها از بلور جدا شده، در فاز مایع شناور شوند.یونهای حل شده آبدارند و در حالیكه با غلافی از مولكولهای حلال احاطه شده‌اند در محلول در حركتند.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : يکشنبه 25/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 104 بار

تگ ها :

UserName