• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36447

پرسش

چرا قند در اب به صورت مولكولی حل می شود فرمول شیمیایی قند را بنویسید؟

پاسخ

قند در آب به صورت مولكولی حل می‌شود زیرا كه تمام اتمهای آن به وسیله‌ی پیوند كووالانسی به هم متصل هستند و آب نمی‌تواند آن پیوندها را از هم بگسلد . اما بین مولمولهای قند پیوند ضعیفی وجود دارد به نام پیوندهای واندروالسی كه مولكولهای آب می‌توانند آنها را از هم جدا كنند ، درنتیجه به صورت مولكول مولكول درآمده، در آب حل می‌شوند. فرمول مولكولی شیرینترین قند طبیعی كه فروكتوز نامیده می‌شود، C6 H12O6 است. فرمول عمومی قندها Cn(H2O)n است كه بنا به نوع قند n متفاوت است كه در فروكتوز این عدد برابر 6 می‌باشد.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : يکشنبه 25/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 874 بار

تگ ها :

UserName