• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36444

پرسش

چرا می گوییم برلیوم خصلت كولانسی دارد؟

پاسخ

بریلیوم و سایر عناصری كه كوچكترین كاتیون را در هر یك از گروههای فلزات جدول تناوبی تشكیل می‌دهند، بیشترین تمایل را برای تشكیل تركیباتی دارند كه خصلت كووالانسی آنها زیاد است. زیرا وقتی یك پیوند یونی تشكیل می‌شود كه كاتیون دارای پتانسیل یونش كم باشد و در واقع شعاع آن بزرگ باشد به طوریكه هسته روی الكترونهای آخر جاذبه‌ی زیادی وارد نكند و الكترون راحت جدا شود ولی وقتی كه شعاع عنصر كم باشد ، هسته روی الكترونهای ظرفیت نیروی جاذبه‌ی زیادی اعمال می‌كند و اتم مایل به از دست دادن الكترون خودش نیست و برای ایجاد پیوند تمایل دارد الكترونهایش را به اشتراك بگذارد و پیوند كووالانسی تشكیل دهد، نه اینكه از دست بدهد و پیوند یونی برقرار كند.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : يکشنبه 25/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 89 بار

تگ ها :

UserName