• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36433

پرسش

سوالات من این آزمایشهاست كه علت آن هارا می خواستم بپرسم:
دو میلی لیتر حبه انگور +2 قطره آلفا نفتول+اسید سولفوریك____> حلقه ای بنفش رنگ چرا؟
2 میلی لیتر محلول پروتیین+اسید نیتریك+جوشاندن____>محلول زرد +سودغلیظ___>>>محلول نارنجی چرا؟
2 میلی لیتر محلول پروتیین+استات سرب____>رسوب سفید چرا؟
2 میلی لیتر محلول پروتیین+1 میلی الكل طبی______>انعقاد چرا؟

پاسخ

ازمایش اول به تست مولیش معروف است در حضور اسید قوی پیوند گلیكوزیدی از بین میرود و قند تبدیل به فورفورال میشود كه در حضور الفا نفتول بنفش میشود ازمایش دوم :این ازمایش مخصوص شناسایی پروتینهایی است كه دارای اسید امینههای تیروزین فنیلالانین و یا تریپتوفان باشد این سه در حضور اسید نیتریك نیترو بنزن میدهند كه با حرارت زرد میشود ازمایش سوم برایم مفهوم نیست ازمایش پنجم به این ازمایش salting out گفته میشود الكل نقش ابگیر را دارد و اب را جذب میكند و پروتین رسوب میدهد در مورد ازمایش چهارم اطلاعی ندارم و نتوانستم جواب را پیدا كنم در ضمن من جواب سوال را هفته پیش داده بودم اما متاسفانه به دست شما نرسیده بوده ببخشید

مشاور : خانم كريمي | پرسش : يکشنبه 25/8/1382 | پاسخ : پنج شنبه 6/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 85 بار

تگ ها :

UserName