• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36420

پرسش

چرا تغیر دما بر مقدار kتعا دلهایی تاثیر دارد كه با تغیر دما همراه است؟

پاسخ

همانطور كه می‌دانید ثابت تعادل حاصل تقسیم كسری است كه در صورت آن غلظت محصولات و در مخرج آن غلظت مواد اولیه وجود دارد. وقتی یك واكنش با تغییر دما همراه باشد، چنانچه دما تغییر كند، واكنش به سمتی پیش می‌رود كه آن تغییر دما را جبران كند؛ درنتیجه غلظت اجزای یكی از طرفین تغییر می‌كند، وقتی غلظت تغییر كرد ثابت تعادل نیز دستخوش تغییر می‌شود. اما وقتی در یك واكنش تغییر دمائی رخ نمی‌دهد و گرمائی ردوبدل نمی‌شود، هر چه هم كه دما را تغییر دهیم برای آن واكنش اتفاقی نمی‌افتد كه طبق اصل لوشاتلیه بخواهد تغییر را جبران كند و درنتیجه غلظت اجزای واكنش و درنتیجه ثابت تعادل دست‌نخورده باقی می‌ماند. به عنوان مثال اگر یك واكنش گرمازا باشد، اگر دمای واكنش را پائین بیاوریم واكنش در جهتی پیش می‌رود كه تغییر وارده را جبران كند و درنتیجه به سمت تولید محصول پیش می‌رود و درنتیجه ثابت تعادل افزایش می‌یابد. بالعكس، اگر محیط واكنش را گرم كنیم، برای اینكه تغییر وارده جبران شود و محیط كمی سرد شود ، واكنش به سمت تولید مواد اولیه سرعت می‌گیرد ( وقتی یك واكنش به یك سمت گرمازا باشد، به سمت دیگر گرماگیر است. ) درنتیجه غلظت مواد اولیه كه در مخرج است افزایش یافته، ثابت تعادل كاهش می‌یابد. اما وقتی یك واكنش همراه تغییر دما نباشد، كاهش یا افزایش دما تاثیری روی روند واكنش نداشته، ثابت تعادل بدون تغییر می‌ماند.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : يکشنبه 25/8/1382 | پاسخ : سه شنبه 27/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 101 بار

تگ ها :

UserName