• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36419

پرسش

چرا اگر مقدار kبرای یك واكنش زیاد باشد نمی توان نتیجه گرفت كه واكنش سریع است ؟

پاسخ

بزرگی مقدار K ثابت تعادل ما را از وضع تعادل آگاه می‌سازد. شما در فرمول ثابت تعادل یك كسر می‌بینید كه صورت این كسر را محصولات و مخرج این كسر را مواد اولیه تشكیل می‌دهد و در فرمول هیچ فاكتری كه نماینده‌ی زمان باشد را مشاهده نمی كنید ، در نتیجه حاصل این كسر كه همان ثابت تعادل است، تنها به شما می‌گوید كه وقتی تعادل برقرار شد چه میزان از مواد اولیه به محصولات تبدیل شده است و دیگر به شما نمی‌گوید كه این كار در چه مدت زمانی انجام شده چونكه این فرمول نماینده‌ی وضعیت واكنش بعد از رسیدن به تعادل است و به قبل از آن كه واكنش در حال انجام و رسیدن به تعادل بوده كاری نداشته است. مانند كیلومتر شمار یك اتومبیل كه وقتی شما مثلا می‌بینید 10000 كیلومتر، شما تنها از آن می‌فهمید كه این اتومبیل تا كنون ده‌هزار كیلومتر پیموده است ولی برای دانستن اینكه اتومبیل این مسافت را در مدت یك‌ماه پیموده یا یك سال كمكی به شما نمی‌كند.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : يکشنبه 25/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 87 بار

تگ ها :

UserName