• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36418

پرسش

چرا فقط تعداد محدودی از ÷یوند ها موجود در مولكول های مواد اولیه با جذب انرپی فعالسازی شكسته می شوند نه همه انها؟

پاسخ

آن تعداد از مولكولهای مواد اولیه با جذب انرژی به مرحله‌ی شكست پیوند می‌رسند كه با هم برخورد مؤثر داشته باشند. در واقع وقتی مولكولهای مواد اولیه با هم واكنش داده می‌شوند، به این معنا است كه مولكولهای آنها با هم برخورد می‌كنند، اما همه‌ی برخوردها منجر به تولید محصول نمی‌شود، بلكه برخورد باید مؤثر باشد و مطالعات نشان داده كه به طور كلی فقط كسر كوچكی از عده‌ی كل برخوردها مؤثر واقع می‌شود . مؤثر نبودن برخورد به دو دلیل است : نخست اینكه ممكن است برخورد در راستای مناسبی نباشد، دوم آنكه ممكن است برخورد دارای انرژی كافی برای تولید محصول نباشد و به عبارت دیگر آنقدر آهسته باشد كه مولكولها بدون تغییر بازگردند. تازه بعد از برخورد مؤثر مرحله’ بعد تشكیل كمپلكس فعال است كه كمپلكس فعال نیز ممكن است بشكند و محصول واكنش را به وجود بیاورد یا ممكن است تجزیه شده، بار دیگر به مولكولهای مواد اولیه تبدیل شود.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : يکشنبه 25/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 95 بار

تگ ها :

UserName