• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36398

پرسش

نصف نصف عددی + نصف ثلث همان عدد می شود 5 یك دوازدهم عدد چند است ؟

پاسخ

با رویكرد زیر مساله مساله را حل كنیم:
نصف نصف عدد برابرست با 4/1
نصف ثلث عدد برابرست با 6/1
جمع این دو كسر برابرست با 24/10
24/10 عدد برابر 5 است آن عدد را با تقسیم 5 بر 24/10 بدست می آوریم: 12
پس 12/1 این عدد برابرست با 1

مشاور : خانم بافنده | پرسش : يکشنبه 25/8/1382 | پاسخ : چهارشنبه 28/8/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 2018 بار

تگ ها :

UserName