• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36355

پرسش

((ای علی ، ای امیر مومنان))
این نوای اوست این صدای ناله اوست
صدای مرد حق مرد خدا
آن مرد بی همتا (علی)
همان مردی كه باید وصی پیغمبر باشد
برای رهبر آزادگان باشد
همان مردی كه باید سرور والاتبار شیعیان باشد
همان مردی كه او باید امیر مومومنان باشد
و او باید باشد از برای جامعه مسلح
برای مسلحین فاتحه
برای فاتحین افسر
برای افسران سرور
برای سروران رهبر
برای رهبران تنها نمونه
نمونه از برای راد مردیها
جلالتها سخاوتها عدالتها
كرامتها شجاعتها رشادتها
ولی بر یتام و مظلومین و محرومان پدر
یك آیت رحمت بر بچارگان در ماندگان آوارگان
هم غم همی همدم بر اشك
بنزدمتهم مردم شقی مردم
بنا حق مالخورها كه سیرت چون شبیه لا شخورها
چو یك شیر صیار سخت پیكار
بنزد بیگناهان منفعل باشد پیش هر ستمكار
هراس از كس ندارد در عدالت
بحق حق كه حق او ، به جز ایرد نداند
علی آن جاودانه مرد
همان كو ما در گیتی چو او فرزند نیارد
همان كه درسخاوت همچو خورشید
همان كه در رشادت ها همچو یك شیر
همان كه در كرامت همچو یك ابر
همان كه در بر یك فرد مظلوم
بزانو می نشیند حال می پرسد و میگوید
علی آن جاودانه مرد

پاسخ

علی رغم اشتباهات تایپی ،جهت بازدید سایر كاربران در سایت نمایش داده می شود.

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : شنبه 24/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 8/10/1382 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 84 بار

تگ ها :

UserName