کد: 36324

پرسش

چرا انسان در سن 11 12 هنگام غروب استراب و
دلشوره عجیبی مگیرد

پاسخ

تكراری 36327

مشاور : آقای دارابي | پرسش : شنبه 24/8/1382 | پاسخ : سه شنبه 27/8/1382 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName