• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36213

پرسش

با سلام
در ماشین بخار اگر به جای وارد كردن بخار در چگالنده ان را وارد هوا كرده و مقداری اب از محل دیگری وارده دیگ كنیم ایا بازده تغیر میكند ؟ توضیح دهید

پاسخ

به شرطی كه تمام شرایطمرزی رعایت گرددممكن است بازده تغییرنكند ، یعنی میزان آب و درجه آب با مشخصات آب ورودی به دیگ بخار(در یك ماشین بخار معمولی) كاملا یكسان باشد . دبی آب ورودی به دیگ ، فشار آب ورودی به دیگ و...
در واقع ما ماشین بخاری خواهیم داشت كه در آن زحمت زیاد ورود آب با مشخصات (دبی ، فشار ، دما و...) را در دیگ به قیمت حذف چگالنده و تلمبه به خود اضافه كرده ایم . البته ورود آب با مشخصات خواسته شده تجهیزات خاص خودش را می خواهد .حال باید برویم كارهای گرفته شده و داده شده به ماشین را محاسبه كرده(چون ورود آب با مشخصات خواسته شده احتیاج به كار دارد) و سپس بازده را حساب كنیم كه بررسی دقیق آنرا در كتابهای ترمودینامیك دانشگاهی خواهید آموخت

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : شنبه 24/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 84 بار

تگ ها :

UserName