• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36126

پرسش

سلام در مورد اب سخت وسختى اب داءم و موقت توضیح دهید

پاسخ

آب معمولی دارای مولكولهای H2O است. اما در اثر فرآیندهایی ممكن است یك سری یونها وارد آب شوند. از آنجا كه یونها باردار هستند ، به وسیله مولكولهای قطبی آب احاطه شده ، درنتیجه یونها در آب به صورت محلول باقی می‌مانند. این یونها عبارتند از: C a2+ , Mg2+ , Fe2+ . آبی كه دارای نسبت قابل ملاحظه‌ای از این یونها باشد را اصطلاحا آب سخت می‌گویند. آب سخت به دو صورت است. آب سختی كه با گرم كردن سختی آن از بین می‌رود یعنی یونها از آب خارج می‌شوند كه در این حالت به آن سختی موقت می‌گویند. اما یك سری از یونها با گرم كردن آب از آن خارج نمی‌شوند ، در این حالت به آن سختی دائم می‌گویند.
آبی كه دارای كلسیم هیدروژن كربنات باشد، كه در اثر عبور آبهای زیرزمینی كربن دی اكسید دار از روی سنگهای آهكی وارد آب شده‌اند، آب سختی است كه سختی آن موقت است، زیرا كه با حرارت دادن آب، این نمك ته‌نشین می‌شود ( مانند رسوباتی كه ته كتری یا سماور ایجاد می‌شود).
اما وقتی مقدار فایل توجهی یونهای C a2+ , Mg2+ در آب وجود داشته باشد، دیگر حرارت دادن آب برای خارج كردن این یونها فایده‌ای ندارد و باید تدابیر دیگری برای زدودن این یونها از آب اندیشید. در این حالت سختی آب از نوع سختی دائم است . در این حالت می‌توان یك ماده‌ای به آب اضافه كرد كه با این یونها واكنش دهد و سپس رسوب كند، مانند سدیم كربنات كه با كلسیم واكنش داده ، به صورت كلسیم كربنات رسوب می‌كند.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : جمعه 23/8/1382 | پاسخ : جمعه 30/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 107 بار

تگ ها :

UserName