کد: 36087

پرسش

چگونه می توان به وسیله فشار جریان الكتریكی تولید مر د .اكر مقاله یاكتابی سراغ دارید راهنمایی فر مایید.باتشكر

پاسخ

لطفا سوال خود را دقیق تر مطرح كنید
منظور شما از افزایش فشار ، افزایش فشار چیست ؟
هوا ، آب یا چیز دیگر ؟
مثلا ما می توانیم بوسیله هوای فشرده و استفاده از تجهیزات مربوط به آن مثلا ایر موتور و ... جریان الكتریكی تولید كنیم و حتما با افزایش فشار می توانیم جریان بیشتری تولید كنیم . پس لطفا سوال خود را دقیق تر مطرح كنید .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : جمعه 23/8/1382 | پاسخ : شنبه 24/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 43 بار

تگ ها :

UserName