کد: 36044

پرسش

در یك دایره وتر های نظیر كمانهای........باهم مساوی اند .
* ما در جای خالی چه باید بنویسیم ؟؟؟

پاسخ

مساوی

مشاور : خانم بافنده | پرسش : جمعه 23/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/8/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 43 بار

تگ ها :

UserName