کد: 351

پرسش

به نام خدا
لطفا در لیست نام شهرها باختران را به كرمانشاه اصلاح كنید.
قبلا از همكاری و لطف شما سپاسگزارم

پاسخ

چشم.

مشاور : طالبی | پرسش : يکشنبه 17/9/1381 | پاسخ : يکشنبه 17/9/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName