• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 344

پرسش

به چه دلیل در قسمت ترتیل قران ازصوت استاد
پرهیزگاركه تمام اصول ترتیل خوانی وتجوید رارعایت
كرده اند.

پپپ شهریار برهیزگاراستفاده نمی كنید؟

پاسخ

در آینده استفاده خواهیم نمود.

مشاور : طالبی | پرسش : جمعه 15/9/1381 | پاسخ : جمعه 15/9/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 102 بار

تگ ها :

UserName