کد: 327

پرسش

هر سوالی باشه جواب میدین ؟
این 1
2- كی جواب میده ؟
3-
سلام
!

پاسخ

1-بله 2-هر كس دوست دارید جواب میدهد 3-علیك سلام.

مشاور : طالبی | پرسش : دوشنبه 11/9/1381 | پاسخ : دوشنبه 11/9/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName