• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 32

پرسش

بنام خدا
مهمترین عاملی كه جوامع را به اوج یا سقوط درانسانیت میرساند بترتیب ترویج یا كمرنگ شدن معنویات در جامعه است ودر این این هیچ شكی نیست.
در جهان امروز اغلب مناسبات اجتماعی وسیاسی وحتی فرهنگی ونظامی از اقتصاد است كه سامان مگیرد.
عموم دولتها گاهی با انباشت سلاح وپلیس ونیروهای ضدشورش وسیاه لشكر وادوات غلیظ نظامی و... در زمین واب و اسمان فقط و فقط یك مسئله را دنبال میكنندوانهم هیچ نیست الا امنیت .
امنیت وفرهنگ بهینه نعمتهای نابی هستند كه جز در متن ایمان ودر سایه اقتصاد سالم حادث نمیشوند.
بدیهی است كه امنیت هائی كه در سایه سلاح ایجاد میشوند ویا فرهنگهای اگرچه متعالی با ابزارهای گسترده اطلاع رسانی به جوامع صرف نظر از ارائه راهكارهای اقتصادی تزریق وبسترسازی شود دوامشان تنها بترتیب محدود به سلاحی دیگر و تبلیغات مردم پسندتراست.
ضمن تشكر وتقدیر از دست اندركاران این شبكه امیدوارم كه با مد نظر قرار دادن مسائل اقتصادی جامعه نیزكه زیر بنای بسیاری ازمسائل فرهنگی وارزشی بوده و در تعمیق ارزشهای اسلامی نقش شایسته ای ایفا مینماید نقشی بایسته تر ایفا نمائید .انشاالله

پاسخ

چشم.

مشاور : طالبی | پرسش : سه شنبه 22/5/1381 | پاسخ : سه شنبه 22/5/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 153 بار

تگ ها :

UserName