کد: 3028

پرسش

رشته هنر در ایران به چه دردی می خورد؟

پاسخ

با سلام.
رشته ی هنر برای تمام كسانی كه استعداد خاصی در یك زمینه ی هنری در خود احساس می كنند،زمینه ای برای ادامه تحصیل و یافتن شغل و تشكیل زندگی و پیشرفت،فراهم می آورد.خدانگهدار

مشاور : آقای دارابي | پرسش : يکشنبه 18/12/1381 | پاسخ : يکشنبه 18/12/1381 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName