کد: 2898

پرسش

سلام:سئوال من این است:برای برنامه ریزی چه كار باید كرد..باتشكر.

پاسخ

باسلام.
شما ابتدا باید تعداد درس هایی را كه لازم است مطالعه كنید، دقیقاْ مشخص كنید و سپس تعیین نمایید كدامیك از بقیه اهمیت بیشتری دارد. یعنی اینكه بیش از بقیه ی درس ها لازم است آن را مطالعه كنید. به درسی كه كمترین نمره را در آن گرفته اید، رتبه ی اول بدهید؛ سپس به درسی كه رتبه ی دوم را دارد بپردازید، یعنی دومین درسی را كه مطالعه ی آن برای شما ضرورت دارد. آنگاه تعداد دفعاتی را كه در هفته نیز باید آنها را مطالعه كنید، مشخص كنید و هر روز خود را به مطالعه ی چند درس اختصاص دهید(حداقل 3 درس و حداكثر 5 درس). فقط مراقب باشید دو درس دشوار و سخت كنار هم قرار نگیرند. می توانید برنامه ی تركیبی تهیه كنید كه در هر روز مطالعه ی شما، یك درس مشكل و یك درس متوسط و یك درس آسان وجود نداشته باشد. برای مطالعه ی هر درس در ابتدا حدود 45 دقیقه كافیست. سپس به تدریج می توان آن را افزایش داد. نوشتن یك برنامه خیلی وقت گیر نیست حتی تهیه ی بهترین برنامه ها. اما همواره مشكل علم آموزان، وفاداری جدی به برنامه هاست.
موفق باشید.انشاءا…

مشاور : آقای دارابي | پرسش : پنج شنبه 15/12/1381 | پاسخ : پنج شنبه 15/12/1381 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 9 بار

تگ ها :

UserName