کد: 2729

پرسش

درباره فلز نافلز بگویید اطلاعات+سایت فارسی دانش اموز راهنمایی

پاسخ

باسلام.
مجموعه كتابهای مرجعی كه برای كودكان ونوجوانان نوشته شده،بخشی به نام فلزات دارد.فرهنگ علوم تجربی و ریاضی از انتشارات مدرسه نیز منبع خوبی است. كتابخانه های عمومی منابع بسیار خوبی دارند.به برگه دان كتابخانه مراجعه كنید؛با شمار زیادی كتب خوب آشنا می شوید.كتاب شیمی اول دبیرستان و علوم اول راهنمایی نیز مطالب مفیدی در این باره دارد.

مشاور : آقای دارابي | پرسش : دوشنبه 12/12/1381 | پاسخ : دوشنبه 12/12/1381 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName